VNPT-iOffice
TỈNH BẾN TRE
Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice
Cơ quan cấp tỉnh
UBND tỉnh Bến Tre
HĐND tỉnh Bến Tre
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội
Tòa án Nhân dân Tỉnh
Viện kiểm sát Tỉnh
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bến Tre
Cơ quan cấp sở ngành
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Giáo dục
Sở Nội vụ
Sở Tư Pháp
Sở Công thương
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Y tế
Sở Giao thông vận tải
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Tài chính
Sở Xây dựng
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Tài nguyên và Môi trường
Thanh tra Tỉnh
Ban QL các khu công nghiệp
Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT
Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
Ban QLDA ĐTXD các Công trình Dân dụng và CN
Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre
Ban điều phối dự án AMD
Cơ quan cấp huyện
UBND thành phố Bến Tre
UBND huyện Chợ Lách
UBND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Ba Tri
UBND huyện Giồm Trôm
UBND huyện Châu Thành
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Bình Đại
Tổ chức khác
VNPT Bến Tre