VNPT-iOffice
TỈNH BẾN TRE
Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice
Cơ quan Đảng cấp tỉnh
Tỉnh ủy Bến Tre
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Trường Chính Trị
Báo Đồng Khởi
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Ban Dân vận Tỉnh ủy
Ban Nội chính Tỉnh ủy
Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp
Đảng ủy Công an
Đảng ủy Quân sự
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng
Cơ quan khối Đoàn thể
Tỉnh đoàn Bến Tre
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Liên đoàn Lao động tỉnh
Hội Nông dân tỉnh
Hội Cựu chiến binh tỉnh
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bến Tre
Cơ quan Đảng cấp huyện
Thành ủy Bến Tre
Huyện ủy Thạnh Phú
Huyện ủy Ba Tri
Huyện ủy Bình Đại
Huyện ủy Châu Thành
Huyện ủy Chợ Lách
Huyện ủy Giồng Trôm
Huyện ủy Mỏ Cày Nam
Huyện ủy Mỏ Cày Bắc
Cơ quan cấp tỉnh
Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh Bến Tre
UBND tỉnh Bến Tre
Cơ quan sở, ban, ngành
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Giáo dục
Sở Nội vụ
Sở Tư Pháp
Sở Công thương
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Y tế
Sở Giao thông vận tải
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Tài chính
Sở Xây dựng
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Tài nguyên và Môi trường
Thanh tra Tỉnh
Ban QL các khu công nghiệp
Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT
Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẾN TRE
Ban QLDA ĐTXD các Công trình Dân dụng và CN
Ban điều phối dự án AMD
Đơn vị sự nghiệp
Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre
Trường Cao Đẳng Bến Tre
Trường Cao Đẳng Đồng Khởi
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT BẾN TRE
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH BẾN TRE
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TỈNH BẾN TRE
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM VÀ DỊCH VỤ GIAO THÔNG
Ban QLDA Phát triển hạ tầng các Khu Công Nghiệp
Cơ quan cấp huyện
UBND thành phố Bến Tre
UBND huyện Chợ Lách
UBND huyện Thạnh Phú
UBND huyện Ba Tri
UBND huyện Giồng Trôm
UBND huyện Châu Thành
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
UBND huyện Mỏ Cày Nam
UBND huyện Bình Đại
Tên cơ quan
Ngân hàng chính sách Tỉnh Bến Tre
Tòa án Nhân dân Tỉnh
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẾN TRE
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE
CỤC THỐNG KÊ BẾN TRE
Kho Bạc Nhà Nước Bến Tre
CỤC THUẾ BẾN TRE
Công An Bến Tre
Cục quản lý thị trường tỉnh Bến Tre